Tinh hoa đất Việt
July 27, 2021

Tác giả: Ngọc Thoa (Calli Tran)

Tác phẩm: TINH HOA ĐẤT VIỆT

Thể loại: Illustration

Mô tả:

Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh, 

Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần. 

Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm! 

Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.

(D-Open)

You might also like