Chào bạn!

Để gởi bài tham gia cuộc thi D-Open 2021 – với chủ đề “Vietnam Reflection – Việt Nam Phản Chiếu” xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và đính kèm tập tin (file) vào form bên dưới.

Trân trọng

GỬI YÊU CẦU
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 100 files.