“Ta”
July 27, 2021

Tác giả: Thảo Xeko

Tác phẩm: “Ta”

Thể loại: Illustration

Mô tả:

Bản thân Ta là hình ảnh phản chiếu của những người xung quanh. 

Của ba, của mẹ, của anh chị, của những người đi trước . 

Của những người đang và đã đi cùng Ta trên mọi chặng đường cuộc đời. 

Là Ta của hôm nay, của hôm trước và sắp là Ta của ngày mai. 

Vì Ta có hơn một niềm tin.

 Nên mong Ta luôn vững tin chính bản thân mình.

(D-Open)

You might also like