GIẢI NHẤT TUẦN 9 (MÙA 2) – Trâu Đầm
July 27, 2021

Tác giả: Hồ Nguyên Diệu Hiền

Tác phẩm: Trâu Đầm

Thể loại: Illustration

Mô tả: 

“Chăn trâu chả biết mặt trâu 

Trâu về cầu Cậy biết đâu mà tìm.” 

(Ca dao Việt Nam)

You might also like