Họa sĩ NGUYỄN THANH NHÀN: YÊU NHỮNG GÌ GẦN GŨI CỦA VIỆT NAM
June 29, 2021
“𝑳𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒗𝒖𝒊”

Tốt nghiệp ĐH Mỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh, Nguyễn Thanh Nhàn nổi bật trong giới digital painting Việt Nam bởi những tác phẩm mang sắc màu tinh tế, giàu cảm xúc. Xem tranh của Thanh Nhàn, ta như được đắm mình trong dòng suối dịu dàng, trong mát.

Thanh Nhàn yêu thích truyện tranh, chụp ảnh, cà phê, thích sưu tầm lá và trên hết là sự quan tâm đặc biệt dành cho nền văn hoá truyền thống Việt Nam. Những điều nhỏ nhắn, gần gũi gắn liền với cuộc sống, con người Việt Nam luôn xuất hiện thấp thoáng trong tranh của Nhàn. Luôn kiệm lời khi nói về mình và đặt tất cả sự chú tâm vào các phẩm, không khó hiểu khi các tác phẩm của Thanh Nhàn luôn khiến người xem phải trầm trồ.

“𝑽𝒆̃ 𝒗𝒂̀ 𝒗𝒆̃ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂̉𝒎 𝒙𝒖́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉, 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒉𝒆̂́𝒕”

Đó là cách Nhàn vẽ và cũng là lời chia sẻ đến các bạn yêu vẽ Digital Painting cho câu hỏi “khi vẽ cần bắt đầu từ đâu?” Là một trong những giám khảo của cuộc thi D-Open 2021, Thanh Nhàn nhỏ nhẹ nói về chủ đề Vietnam Reflection – Việt Nam Phản Chiếu:

“𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜̂̉ 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑥𝑎 𝑥𝑜̂𝑖.

𝐻𝑎𝑖 𝑐ℎ𝑢̛̃ “𝑄𝑢𝑒̂ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔” 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑒̂̀ – 𝑑𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑢̉ đ𝑒̂̉ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑒̂̀ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̣𝑖 𝑛𝑎̀𝑦.

𝑀𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡ℎ𝑜̛, 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑘𝑦̉ 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑔𝑢̃𝑖, 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐, ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑣𝑒̂̀. 𝐶𝑜́ đ𝑜̂𝑖 𝑙𝑢́𝑐 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛𝑔𝑜̛ 𝑛𝑔𝑎́𝑐 𝑡𝑢̛̣ ℎ𝑜̉𝑖 “𝑣𝑖̀ 𝑠𝑎𝑜?”: 𝑀𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑎̂́𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖, 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̉𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛, 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̂𝑦, 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢́𝑡, 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̛̀, 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑜̛́𝑝 𝑚𝑎̆́𝑡. 𝑅𝑜̂̀𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑚𝑎𝑖 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑞𝑢𝑒̂ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜?

𝐶𝑜́ 𝑔𝑖̀ đ𝑎̂𝑢, 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑎𝑦 𝑖́𝑡 𝑡ℎ𝑖̀ ℎ𝑜̂𝑚 𝑞𝑢𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑚𝑎𝑖 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑜̂̀𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑒̣𝑝 đ𝑒̃, đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̂𝑦 𝑔𝑖𝑜̛̀.

𝑀𝑖̉𝑚 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑖.”

(Ban nội dung D-Open)

You might also like