À ơi
July 27, 2021

Tác giả: Lan Hương

Tác phẩm: À ơi

Thể loại: Artwork

Mô tả: 

“Con cò mày đi ăn đêm, 

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. 

Ông ơi, ông vớt tôi nao, 

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng. 

Có xáo thì xáo nước trong, 

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.” 

Lời ru của bà, của mẹ vẫn ru hồn tôi tới tận lúc trưởng thành.

(D-Open)

You might also like