Tiên nữ trao đàn
July 16, 2021

Tác giả: Thân Hoàng Giang

Tác phẩm: Tiên Nữ Trao Đàn

Thể loại: Illustration

Mô tả: Chèo là loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền Việt Nam, mang tính quần chúng cao và được coi là loại hình sân khấu của hội hè. Nghệ thuật sân khấu chèo đã trải qua quá trình lịch sử lâu dài từ thế kỉ 10 tới nay, đi sâu vào đời sống xã hội Việt Nam và phản ánh đầy đủ mọi góc độ của bản sắc dân tộc Việt Nam. Tác phẩm sau đây được vẽ dựa trên vở chèo cổ “Đôi ngọc lưu ly” (hay “Trương Viên”), phân cảnh các nàng tiên nữ trao tặng cây đàn cho mẹ con Thị Phương và mong vợ chồng nàng sớm đoàn tụ. Đây là một vở chèo kinh điển của Việt Nam, thể hiện những nét đẹp về con người Việt Nam hiếu thuận, giàu tình nghĩa, thể hiện triết lý sống “Ở hiền gặp lành”. Với tác phẩm minh họa này, mình mong nhiều người trẻ sẽ có hứng thú với nghệ thuật chèo cổ truyền của dân tộc hơn và góp phần gìn giữ nét văn hóa đặc sắc này.

(D-Open)

You might also like