Tấm Cám
June 8, 2021

Tác giả: Nguyễn Thanh Hoài

Thể loại: Artwork

Mô tả: Tấm Cám là một đề tài chưa bao giờ là cũ đối với văn hóa người Việt Nam. Có thể thấy trong những câu chuyện chúng ta được nghe kể luôn có 1 sự tương phản lẫn nhau, ví dụ như Sơn tinh – Thủy tinh, Thạch Sanh – Lý Thông,… . Và Tấm – Cám cũng là 1 trong số những câu chuyện đó. Cái thiện phản chiếu cái ác và ngược lại, không có cái ác thì cái thiện cũng trở nên vô nghĩa. Vậy nên, mình dùng hình ảnh thân quen này cho chủ đề Phản Chiếu của D-open mùa này. Hy vọng đóng góp được 1 chút màu sắc và nhận lại sự yêu thích từ các bạn.

(D-Open)

You might also like
𝐷-𝑂𝑝𝑒𝑛 𝑥𝑖𝑛 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑒̂́𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑜̣̂ 𝑡𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜, ℎ𝑦 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̛𝑖 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜
June 23, 2021