Siêu nhân
June 8, 2021

Tác giả: Khánh Ly

Thể loại: Illustration – Tranh bộ

Mô tả: Là 1 công dân Việt Nam, khi nhìn vào đất nước mình hiện lên trước mắt mình đầu tiên chính là con người. Trong tuổi thơ của mình, siêu nhân trong mắt em là những người hùng có sức mạnh siêu nhiên bảo vệ thế giới khỏi bọn quái vật tàn ác thường xuất hiện trên ti vi. Khi lớn lên em nhận ra rằng siêu nhân không nhất thiết phải như vậy, họ là những con người bình thường nhưng họ là người hùng thực sự bởi sự đóng góp hiến công sức hết mình, không ngại gian khó để tạo nên một đất nước Việt Nam tươi đẹp ngày nay.

(D-Open)

You might also like
𝐷-𝑂𝑝𝑒𝑛 𝑥𝑖𝑛 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑒̂́𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑜̣̂ 𝑡𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜, ℎ𝑦 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̛𝑖 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜
June 23, 2021