Hoài Niệm Loa Phường
June 8, 2021

Tác giả: Đậu Hải Tân

Thể loại: Illustration – Tranh đơn

Mô tả:

“Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!”. Đều đặn và đúng giờ vào mỗi sáng, đó là giọng đọc phát ra từ chiếc Loa phường, gắn trên những cột điện cũ kĩ, chằng chịt các thể loại dây, thứ âm thanh chẳng hề xa lạ mà bạn có thể bắt gặp bất cứ đâu trên dọc khắp các con phố. Ngày nay, thời đại của công nghệ số, trên tay mỗi người là 1 smartphone có thể đọc tin tức toàn cầu ở bất cứ đâu và khi nào, chúng ta dần lãnh cảm hơn với Loa Phường. Nhưng đã có một thời, thứ âm thanh này đã đi vào trong tiềm thức và dung dưỡng cho cả một thế hệ con người cứ thế lớn lên. Những ngày gần đây, Loa phường lại tiếp tục sứ mệnh lịch sử của mình với : ” Bản tin Covid mới nhất trong ngày….”

(D-Open)

You might also like
𝐷-𝑂𝑝𝑒𝑛 𝑥𝑖𝑛 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑒̂́𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑜̣̂ 𝑡𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜, ℎ𝑦 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̛𝑖 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜
June 23, 2021