Con Rồng Cháu Tiên
June 8, 2021

Tác giả: Khoa Tống

Thể loại: Illustration – Tranh đơn

Mô tả:

Khi ai đó hỏi tôi về Người Việt Nam, tôi luôn tự hào trả lời rằng : Chúng tôi, là Con Rồng Cháu Tiên. Dòng máu Lạc Hồng chảy trong huyết quản luôn cho chúng ta sự tự hào dân tộc, ý chí và nghị lực kiên cường để vượt qua nghịch cảnh, và giữ yên bờ cõi. Tôi luôn tự hào vì mình là người Việt Nam máu đỏ da vàng, là Con Rồng Cháu Tiên. Có bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khó khăn, người Việt chúng tôi sẽ luôn dũng cảm đương đầu, và sẽ luôn vượt qua nghịch cảnh để vươn mình mạnh mẽ. Nguồn gốc giống nòi của người Việt Nam, trong thế giới quan của cá nhân, là một sự phản chiếu rõ nét nhất về chính nơi tôi gọi là quê nhà, Việt Nam.

(D-Open)

You might also like
𝐷-𝑂𝑝𝑒𝑛 𝑥𝑖𝑛 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑒̂́𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑜̣̂ 𝑡𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜, ℎ𝑦 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̛𝑖 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜
June 23, 2021