Chất Việt trong tôi
July 16, 2021

Tác giả: Họa Thiên Thanh

Tác phẩm: Chất Việt Trong Tôi

Thể loại: Motion art

Mô tả: Mình tin rằng môi trường xung quanh mỗi người hình thành nên đa phần bản chất của họ. Và mình cũng tin rằng giấc mơ là sự phản chiếu của hỗn hợp những thứ ta nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy…từ nhận thức về xung quanh và còn đến từ tiềm thức sâu thẳm. Vậy nên mình cho rằng một giấc mơ Việt Nam sẽ cho ta thấy được chất liệu Việt đã hình thành nên mỗi con người.

(D-Open)

You might also like