Bay
June 8, 2021

Tác giả: Strong Hùng

Thể loại: Illustration – Tranh đơn

Mô tả:

Tựa như hành trình của những người trẻ luôn tiến lên kiếm tìm những khát vọng hoài bão , tách khỏi những “xiềng xích” “khuôn khổ” cứng nhắc. Nhưng không vì thế mà chúng ta quên đi những giá trị truyền thống , nó chảy trong huyết quản này , trung hòa tất cả lẫn những nhịp sóng số hóa hiện đại để làm hành trang chinh phục “Vũ Trụ” bao la ngoài kia.

(D-Open)

You might also like
𝐷-𝑂𝑝𝑒𝑛 𝑥𝑖𝑛 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑒̂́𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑜̣̂ 𝑡𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜, ℎ𝑦 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̛𝑖 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜
June 23, 2021